Daily Archives: 09/08/2017

Noutati

Intrevedere cu primul ministru

Published by:

Nr. Înreg. 29 din 9 august 2017

      La solicitarea Federației Hermes Primul Ministru al României, dl. Mihai Tudose, a acordat o întrevedere conducerii Federaţiei. Întâlnirea a avut loc marţi 8 august începând cu ora 10.50 la Palatul Victoria. La întrevedere au participat:

 • Dl. Mihai Tudose, Primul Ministru al României;
 • Lucian Puiu Georgescu, Ministrul cercetării şi inovării
 • Şerban Valeca, consilier de stat, fost ministru al cercetării și inovării
 • Ioana Petrea, consilier de stat

și

 • Mugurel Popescu, Preşedinte Federaţia Hermes
 • George Epurescu, vicepreşedinte Cercetare Ştiinţifică, Federaţia Hermes

 

În cursul întrevederii au fost discuții pe două paliere, cel general al cercetării științifice și cel special de la nivelul unuia dintre institutele naționale de cercetare-dezvoltare – INFLPR Măgurele

 • prevederile Actului Adiţional numărul 10 încheiat între M.C.I. şi U.E.F.I.S.C.D.I. din 20 martie 2017 care prevede (art. 3 şi art.4) eliminarea evaluatorilor străini din competiţiile desfăşurate pentru atribuirea proiectelor de cercetare;
 • aspecte cu caracter general şi particular legate de utilizarea creditelor de angajament de către I.N.C.D.;
 • aprecieri asupra organizării şi desfăşurării competiţiei 2017 lansată prin O.M. 439 din 11.07.2017;
 • faptul că ordinele de ministru nu pot fi consultate pentru că nu sunt afişate de ministerul de resort şi nici nu sunt publicate în Monitorul Oficial;
 • lipsa unei Comisii de Dialog Social constituită la nivelul M.C.I.: după ultima organizare a ministerelor, în structura actualului Guvern se separă activitatea de învăţământ de cea de cercetare;
 • situaţia tensionată existentă la I.N.F.L.P.R. – Măgurele între salariaţi şi conducerea institutului, cauzele care contribuie la o atmosferă de lucru nepotrivită, întârzierea plăţii drepturilor salariale, lipsa unui C.C.M. care să reglemeteze relaţiile de muncă. În opinia sindicatelor această situație este întreținută de oficialii din M.C.I.

          Discuţiile s-au finalizat cu următoarele concluzii şi măsuri:

 • A fost remarcată lipsa dialogului social la nivelui M.C.I., situaţiile nedorite existente în domeniul cercetării fiind o consecinţă a şi lipsei dialogului;
 • Primul Ministru a cerut Ministrului cercetării și inovării să publice pe site-ul M.C.I. toate ordinele de ministru emise de la începutul anului pentru a fi cunoscute tuturor celor interesaţi;
 • În ceea ce priveste necesitatea evaluării proiectelor cu participarea cercetătorilor straini, adică, abrogarea prevederilor art 3 și 4 din Actul Adițional 10/2017 dintre ăntreC.I şi U.E.F.I.S.C.D.I. nu s-a convenit asupra unei soluții, această cauză se va soluţiona în instanţă;
 • S-a comunicat faptul că salariile nu pot face obiectul creditelor de angajament;
 • Federaţia Hermes s-a obligat ca în şapte zile să transmită un document în care să fie prezentate primele zece propuneri destinate îmbunătăţirii activităţii de cercetare;
 • Primul Ministru a dispus un control la I.N.F.L.P.R. pentru a fi informat direct asupra stării de fapt existente în cadrul institutului;
 • Primul Ministru a solicitat D-lui Lucian Puiu Georgescu, Ministrul cercetării şi inovării să organizeze cât mai curând o întâlnire la I.N.F.L.P.R. cu participarea conducerii INFLPR și a reprezentanţilor Sindicatului Radiaţia. Întâlnirea va avea drept obiectiv stabilirea respectării de către directorul general INFLPR a plății drepturilor salariale cuvenite cercetătorilor pentru participarea în proiectele de cercetare câştigate prin competitiție și adoptarea măsurilor care se impun în caz de nerespectare a legislației în domeniu.