Noutati

Fraudă prin dublă finanțare pe Programul Nucleu

Published by:

nr. 12/12.02.2020

COMUNICAT DE PRESĂ

Federația Sindicală Hermes, din Învățământul superior și cercetarea științifică, cu sediul în București, Calea Dorobanților nr 15-17, sala 2201 A, Sector 1, tel. 0773823619, email federatiahermes@gmail.com. înființată prin hotărârea definitivă Nr. 11 FED a Tribunalului București în dosarul nr 23177/3/2016, reprezentată prin președinte Mugurel Popescu, afiliată la Confederația Sindicală Meridian,

Aducem la cunoștința opiniei publice, a doamnei ministru a educației și cercetării Monica Anisie, a domnului secretar de stat Dragoș Ciuparu, dar și organelor de cercetare penală situația deturnării banilor publici prin fraudă și fals la nivelul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației – INFLPR Măgurele. Acest institut gestionează fonduri bugetare alocate prin Programul Nucleu – finanțarea de bază a INCD – de aproximativ 40 milioane de lei anual. Fondurile cercetării sunt atribuite ”din pix” prin câteva semnături pe rapoarte de activitate, unele fiind plagiate, autoplagiate sau inventate. Programul Nucleu este un program național, instituțional, gestionat în regim centralizat, în cadrul căruia cercetătorii propun teme, proiecte (faze), pentru a fi evaluate și finanțate. Propunerea de Program Nucleu se depune la Ministerul Educației și Cercetării (anterior Ministerul Cercetării și Inovării /Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare) spre evaluare și finanțare. În realitate nu există o evaluare, în acest proces fiind implicați în principal directori de INCD, adică cei care solicită finanțarea. Asistăm la o evaluare încrucișată, în mod evident o fraudă de proporții, tolerată nejustificat de personalul cu funcții de conducere din ministerul coordonator.

Directorul adjunct al INFLPR, Ion Tiseanu, “uns” director al ”Programului NUCLEU al INFLPR – LAPLAS”, împreună cu directorul general Traian Dascălu sunt principalii artizani ai fraudării bugetului provenit din fonduri publice. Schema de fraudare se reduce la simpla reciclare a unor proiecte mai vechi, anterior finanțate, pe care le prezintă ca fiind de noutate națională și internatională prin folosirea funcțiilor, pe baza propriilor semnături. Această inginerie financiară  generează venituri de invidiat, ce ating sau depășesc și 30.000 lei pe lună. Situația generală este mult mai gravă decât acest exemplu, schema fiind cunoscută și aplicată și în cazul altor salariați favorizați de conducerea institutului.

Accesul la sutele de rapoarte științifice este blocat tocmai pentru că persoane cheie din fostul Minister al Cercetării și Inovării, fost ANCSI, Autoritate contractantă pentru Programul Nucleu, ordonator principal de credite pentru aceste fonduri, cunosc această situație și o susțin, inclusiv pentru beneficii personale sau ale rudelor apropiate. Eduard Csavar, fiul directoarei economice din minister, Lucia Moise (fostă Csavar), a fost angajat fictiv în filiala INFLPR.

Concret:

Tiseanu Ion se ocupă cu cercetări în domeniulmicrotomografiei, o tehnică în general cunoscută publicului din zona medicală – CT. Povestea microtomografiei în INFLPR începe în 2006 când Ion Tiseanu aduce din Germania prin intermediul unui proiect european această tehnică.

În paralel cu acest proiect finanțat de Uniunea Europeană, Tiseanu Ion acesta aplică și obține finanțare și la programul național CEEX 2006-2008, unde i se finanțează proiectul cu titlul “Imagistica la Scara Nano/Micro prin Tomografie Computerizată Cantitativă pentru Dispozitive și Materiale Avansate” –  NIMETIM. Acesta nu este un caz singular de dublă finanțare.

Dupa aceste proiecte dl Tiseanu a participat în cadrul programului de fuziune al UE: Euratom – EuroFusion, fiind responsabilul unor teme finanțate de UE. (https://www.ifa-mg.ro/euratom-fuziune/wpmag.php) În acest proiect dl Tiseanu și echipa pun la punct un sistem de microtomografie 3D pe care îl folosesc pentru analize cantitative pe anumite probe. Datele și rezultatele se regăsesc în Rapoartele publicate pe pagina Institutului de fizica Atomica din Magurele:

 1. Euratom WPMAG-IAP EUROFUSION 2014- 2018
 2. https://www.ifa-mg.ro/euratom-fuziune/docs/rapoarte_anuale/Raport_Asociatie-rezumate.pdf pag 23-24
 3. https://www.ifa-mg.ro/euratom-fuziune/docs/rapoarte_anuale/Annual_Report_2016.pdf pag 43

Rezultatele sunt publicate și în articolul: “Accurate 3D modeling of Cable in Conduit Conductor type superconductors by X-ray microtomography” – Fusion Engineering and Design, Vol. 98–99, October 2015, 1176–1180, Proceedings of the 28th Symposium On Fusion Technology (SOFT-28) I. Tiseanu, L. Zani, C.S. Tiseanu, T. Craciunescu, C. Dobrea.

În anul 2017 Tiseanu Ion a introdus în cadrul Programului Nucelu al INFLPR ca propunere de proiect o parte din proiectul deja finanțat de UE, menționat mai sus și și-a asigurat finanțarea din fondurile bugetare ale Programului Nucleu.

Detalii ale proiectului Dezvoltarea unui sistem de metrologie pentru industrie și cercetare prin tomografie de raze X” finanțat prin Programul NUCLEU INFLPR – Faza nr. 12 – Termen de predare: 10.12.2018 se regăsesc aici: http://www.inflpr.ro/ro/node/6417.

Tiseanu Ion reușește performanța dublei finanțări doar schimbând câteva cuvinte în titlu și rearanjând unele idei, și câștigă astfel o finanțare de 200.000 de euro din nimic.

Tiseanu Ion prezintă în rezumat: “Tomografia de raze X 3D cantitativă este o metodă relativ nouă de măsurare a dimensiunilor, unghiurilor, formelor și a abaterilor de la acestea. În România nu există în prezent sisteme tomografice 3D autorizate să ofere măsurători dimensionale de precizie pentru o gamă diversă de materiale și componente industriale. Cercetările privind realizarea unor astfel de sisteme sunt încă la început și pe plan internațional.” …” În această lucrare s-a realizat proiectarea și construcția unui sistem tomografic de mare rezoluție spațială și cu mare putere de penetrare prin materiale și componente relevante pentru cercetare și industrie.”

Astăzi însă echipamentele de microtomografie, inclusiv 3D pentru analize cantitative, sunt fabricate in serie. Câteva exemple regăsim aici:

http://spectromas.ro/gom-ct/ https://www.bruker.com/products/microtomography/micro-ct-for-sample-scanning/skyscan-1273/overview.html,

http://www.lao.cz/data/ke-stazeni/nanoXCT_100_eu_1_.pdf

Schema de fraudare prin dublă finanțare a fondurilor publice alocate prin Programul Nucleu este aplicată și de Carmen Tiseanu, soția lui Tiseanu Ion, cu aprobarea acestuia și a directorului general Dascălu Traian.

Carmen Tiseanu, în calitate de director al proiectului “Temporally and spectrally resolved luminescence of lanthanide doped tetravalent nano-oxides: A unitary approach,” având codul PN-II-ID-PCE-2011-3-0534, finanțat din fonduri publice prin UEFISCDI – IDEI, proiect desfășurat în perioada 2011 – 2016, a studiat anumite proprietăți și aplicații ale unor oxizi luminescenți.

În paralel a primit finanțare din Programul Nucleu în valoare de 100.000 euro pe an.

La același proiect finanțat însă din Nucleu, în afară de titlul proiectului, doamna Carmen Tiseanu nu s-a mai obosit să schimbe nimic, folosind sistemul copy/paste pentru raportare. Astfel proiectul “Nanosisteme dopate cu lantanide pentru aplicații de imagistică optică” finalizat pe 15 Noiembrie 2016 este identic cu cel finanțat în cadrul Programului Idei al UEFISCDI – PN-II-ID-PCE-2011-3-0534, urmărind schema de dublă finanțare.

Pentru exemplificare vă prezentăm în paralel rapoartele celor două proiecte, care se încheie cu concluzii identice:

http://www.inflpr.ro/ro/system/files/seminar_faze_nucleu_ecs_09.12.16.pdf – Faza nr 14 pag 2.

http://nanolumin.inflpr.ro/Images/Synthetic%20Report%20%28English%29%20-%20Project%20IDEI%20309_2011%20-%202016.pdf – pag 13.

O dovadă în plus, la începutul anului 2016 a fost redactat un articol care ulterior a fost publicat, articol ce reia cu exactitate concluziile din rapoartele celor doua proiecte:

”Defect induced tunable near infrared emission of Er–CeO2 by heterovalent co-dopants, Phys. Chem. Chem. Phys., 2016,18, 18268-18277 , Mihaela Florea,a   Daniel Avram,b   Bogdan Cojocaru,a   Ion Tiseanu,b   Vasile Parvulescua  and  Carmen Tiseanu*b.

Toate acestea se întâmplă în condițiile în care toate propunerile de proiecte sunt însoțite de declarații pe propria răspundere că nu mai fost finanțate din alte surse.

Cangrena sistemului de cercetare este prezentă sub forma autoplagiatului, plagiatului, la care se adaugă și cazurile de raportări fictive.

Conducerea INFLPR își folosește influența pentru a menține această stare de fapt cu acordul tacit al responsabililor din ministerul coordonator, care cunosc situația de fapt.

Solicităm presei, opiniei publice, factorilor responsabili din Ministerul Educației și Cercetării să oprească această schema de fraudare, să sancționeze exemplar persoanele vinovate.

Nu în ultimul rând, solicităm ca mandatul de director general INFLPR al lui Traian Dascălu să nu mai fie prelungit dupa data de 16 februarie 2020, data la care expiră actualul mandat. Considerăm justificată solicitarea noastră ca urmare a nelegalităților comise de Traian Dascălu, personaj spijinit fățiș în fața ministrului Monica Anisie și a secretarului de stat Dragoș Ciuparu, prin intervenția unor persoane cu funcții cheie în minister, în scopul prelungirii mandatului de director general și menținerea sistemului de fraudare a fondurilor publice.

Noutati

Problemele din învățământ și cercetare transmise MEC

Published by:

Către,

Ministerul Educației și Cercetării

în atenția doamnei ministru Monica Anisie

în atenția domnului secretar de stat Dragoș Ciuparu

Federația Sindicală Hermes, din Învățământ superior și cercetare științifică, având sediul în București, Calea Dorobanților nr 15-17, sala 2201 A, Sector 1, tel. 0773823619, email federatiahermes@gmail.com, înființată prin hotărârea definitivă Nr. 11 FED a Tribunalului București în dosarul nr 23177/3/2016, reprezentată prin președinte Mugurel Popescu, afiliată la Confederația Sindicală Națională Meridian, vă transmitem prezenta

C E R E R E

 Vă rugăm să ne acordați o întrevedere pentru a vă prezenta problemele cu care se confruntă personalul din domeniu și propuneri de soluții pe termen scurt și mediu, fără impact financiar semnificativ asupra bugetului, măsuri de administrare mai eficientă a instituțiilor de învățământ superior și cercetare științifică, urmărind înlăturarea abuzurilor ce s-au perpetuat în ultimii 7 ani.

În aprecierea noastră, nivelul ridicat și impactul acestor abuzuri pun în pericol însăși funcționarea acestor instituții, la nivelul exigențelor acestui domeniu.

Subiectele pe care dorim să le punem în discuție se referă la:

ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR

 1. Autonomia universitară – clarificarea limitelor în ceea ce privește încadrarea personalului didactic pe perioadă determinată (nu la plata cu ora), implicarea publică a M.E.C. în clarificarea acestei probleme pentru toate universitățile, la nivel centralizat;
 2. Contractul Colectiv de Muncă la nivel de grup de unități – clarificarea legalității semnării și înregistrării lui la M.M.J.S. – D.S. (nr. 716 din 10.07.2019). Solicităm M.E.C. denunțarea publică a nelegalității lui având în vedere că părțile semnatare nu corespund prevederilor legale (reprezentanții MEC, parte semnatară, nu pot fi asimilați reprezentanților universităților, chiar dacă acestea funcționează sub coordonarea acestuia). Pe cale de consecință rectorii celor 39 de universități și directorii celor 4 B.C.U. (biblioteci centrale universitare) din Anexa 2 nu recunosc obligativitatea conținutului acestui C.C.M. și nu îl aplică;
 3. Transparența promovării cadrelor didactice universitare – redactarea actelor normative necesare pentru ca toate înscrisurile doveditare din dosarele de concurs, din toate universitățile, care probează îndeplinirea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurile didactice din învățământul superior, de profesor și conferențiar universitar, să fie făcute publice, fără nicio excepție;
 4. Combaterea fenomenului angajărilor fictive – formarea unor echipe mixte de control M.E.C. – I.T.M. pentru a verifica numărul de ore zilnic însumat din toate contractele individuale de muncă ale cadrelor didactice și cercetătorilor, urmărind C.N.P. al acestora, pentru eliminarea angajaților fictivi și a muncii fictive, dar și a conflictelor de interese;
 5. Acordarea acelorași beneficii pentru toți copii salariaților universităților. Copii personalului nedidactic sunt discriminați față de angajații din categoria personal didactic (predare și auxiliar), cu privire la acordarea unor reduceri de taxe înscriere și cazare, în învățământul superior;
 6. Stabilirea unei metodologii și a unor criterii unice, centralizate, în privința acordării salariilor diferențiate și acordarea acestui drept inclusiv personalului nedidactic;
 7. Nominalizarea persoanelor în cadrul organismelor consultative, de etică, de acordare a titlurilor să fie condiționată de publicarea înscrisurilor doveditoare  privind îndeplinirea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurile didactice din învățământul superior.

CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

 1. Transpunerea prin act normativ a Recomandării Comisiei din 11 martie 2005 cu privire la Carta Europeană a cercetătorului şi un cod de conduită pentru recrutarea cercetătorilor  (2005/251/CE),
 2. Aplicarea legii 153/2017 la nivelul tuturor INCD-urilor și efectuarea demersurilor pentru a elimina discriminările față de cercetătorii din Academia Română și corelarea  eficientă a salariilor cercetătorilor cu cele ale cadrelor didactice universitare,
 3. Încadrarea directorilor generali prin procedurile specifice funcționarilor publici, pentru maximum două mandate de 4 ani,
 4. Revocarea din funcție a tuturor directorilor generali care au împlinit vârsta de 65 de ani, declanșarea cu celeritate a concursurilor și asigurarea transparenței lor.
 5. Clarificarea fără echivoc a statulului legal de instituție publică a INCD-urilor,
 6. Clarificarea organizării și funcționării INCD prin texte normative care să cuprindă modalitățile de alegere a membrilor Consiliilor științifice, a atribuțiilor și responsabilităților acestora,
 7. Corectarea tuturor organigramelor INCD prin revenirea la conceptul de supremație a organismelor de conducere colectivă în fața persoanelor cu rol executiv, clarificarea componenței Comitetelor de direcție, a regulamentelor de funcționare și ale atribuțiilor acestora,
 8. Evaluarea INCD-urilor numai cu experți străini,
 9. Evaluarea propunerilor de proiecte cu cel puțin 2/3 experți străini,
 10. Numirea transparentă și cu maximă celeritate a membrilor Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării prin consultări cu partenerii sociali, organizații ale cercetătorilor, persoane publice implicate,

Cu deosebit respect și aleasă considerație          

Mugurel Popescu                                                                

Președinte al Federației Sindicale Hermes

Noutati

Solicitare demitere Director INFLPR Magurele

Published by:

Catre,

Ministerul Educației și Cercetării

În atenția doamnei ministru Monica Anisie

În atenția domnului secretar de stat Dragoș Ciuparu

SESIZARE

Subscrisul Sindicatul I.N.F.L.P.R. “RADIAȚIA” din Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiației (I.N.F.L.P.R.), având sediul în Str. Atomistilor, Nr. 409, Măgurele, Jud. Ilfov, CIF 23444100, cu personalitate juridică conform Încheierii judecatoreşti din 08.08.2001 din Dosarul Nr. 9/S/2001 al Judecătoriei Buftea, prin Președinte  – Dr. Nicolae-George Epurescu, formulăm prezenta

SESIZARE – SOLICITARE

Cu privire la demiterea de urgență a directorului general al INFLPR, dl Traian Dascălu, numit prin Ordinul MENCS nr  31650 din 17.02.2016 pentru grave încălcări ale legislației cercetării, a legislației muncii precum și instituirea unui regim personal – infracțional la nivelul managementului INFLPR cu nenumărate sancțiuni ale instanțelor de judecată, dar și cu nenumărate acte de mușamalizare a acestora din partea funcționarilor și demnitarilor din fostul Minister al Cercetării și Inovării, pe care le prezentăm în continuare.

În afară de instituirea unor proceduri interne și transformarea organelor de conducere colectivă ale INFLPR în organisme de formă pe care le-a populat cu persoane apropiate, complici în această acțiune de spoliere a bugetului institutului acesta a acționat folosind funcția și resursele INFLPR pentru alungarea cercetătorilor de valoare care se opun comportamentului ilicit, abuziv și nedemn de un cercetător științific transformând INFLPR în camp de luptă cu zeci de procese pe rol cu zeci de salariați, creând o atmosferă de conflict, teamă, nu una propice libertății de cercetare. INFLPR a ajuns un institut de pluton, nu unul de frunte cum era când a fost numit director general.

Pe scurt, dl. Traian Dascălu:

 1. În 2016 a refuzat negocierea unui Contract Colectiv de Munca la nivelul INFLPR.
 2. A promovat încheierea ilegală a două CCM-uri în cadrul INFLPR: unul aplicabil filialei ISS și altul aplicabil celorlalte compartimente ale institutului. Acest CCM fraudulos a fost anulat definitiv de instanța de judecată (Dosar 3147/93/2016) tocmai pe motiv că nu pot fi încheiate 2 CCM-uri în aceeași unitate.
 3. Au fost scăzute salariile minime din grila anterior negociată cu Sindicatul și s-a creat o discriminare majoră față de salariile minime aplicabile filialei INFLPR, care sunt cu cel puțin cu 30% mai mari.
 4. A refuzat în continuare negocierea colectivă, încheierea unui CCM la nivelul INFLPR și nu respectă votul Adunării generale a salariaților din 26.09.2018, cand au fost aleși reprezentanți ai salariaților cu mandat de doi ani în scopul negocierii unui CCM la nivel de unitate.
 5. Situația este cunoscută la nivelul Consiliului de Administrație, care acoperă toate aceste ilegalitați. Situația a fost sesizată și la ANCSI în 2016 dar nu avem nici astăzi o poziție oficială a autorității de stat pentru cercetare.
 6. A stabilit in mod unilateral în complicitate cu membrii Consiliului de Administrație (după bunul plac) o grilă de salarizare ilegală, nenegociată conform Codului muncii, cu salarii minime mult mai mici decât cele negociate de Sindicat în 2014 și a stabilit plafoane maxime de 2-3 ori mai mari decat aceste minime, de salarii mari beneficiază doar apropiații săi, restul salariaților fiind salarizați la nivelul minim.
 7. Nu a acordat scutirea de impozit pe anii 2016-2017 pe Programul Nucleu și proiectele de Tinere Echipe, folosind influența în cadrul Consiliului Științific pentru a-l bloca să ia în discuție încadrarea lor în categoria cercetării aplicative pentru care se aplică scutirea de impozit, pentru a tăia astfel veniturile nete ale tinerilor cercetători. Prejudiciul estimativ este de 3 milioane lei.
 8. A introdus o schema de fraudare a veniturilor de natură salarială ale cercetătorilor prin obligativitatea semnării unor așa-zise Acte adiționale la CIM pentru încasarea salariilor din proiectele câștigate prin competitive, mecanism prin care o parte a acestora este cedat institutului, la dispoziția directorului general.
 9. A returnat la UEFISCDI salariile prevăzute în deviz ale celor care refuzau să semneze aceste acte adiționale ilegale, constatate astfel de instanțele de judecată. Au fost afectate proiecte de tip PCCA, TE și PED, iar la Programul Nucleu salariații care au executat fazele au fost pur și simplu scoși din Nota de fundamentare a manoperei cu complicitatea directorului de program, Ion Tiseanu, a secretarului știițific Felix Sima și a șefului Secției Laseri, Gabriel Socol.
 10. Pentru persoanele incommode, a inventat un sistem de salarizare din Regie pentru a le anula astfel dreptul de a beneficia de scutirea de impozit, afectând astfel venitul net lunar al acestora.
 11. A pus la cale împreună cu complicii o schema de concediere a cercetătorilor prin aplicarea unor sancțiuni disciplinare progressive care ar fi urmat să culmineze cu desfacerea CIM, însă instanțele de judecată au anulat toate aceste sancțiuni.
 12. A angajat fictiv mai multe persoane pentru a câștiga sprijinul ”politic” necesar acoperirii activității infracționale, printre persoanele angajate ilegal menționăm pe Mihaela Belu protejata sefului Auditului din MCI, Octavian Stroe. Sesizările la Comisia de disciplină cu privire la această ilegalitate au fost ignorate. În mod similar toate sesizările Sindicatului au fost ignorate.
 13. A angajat cu încălcarea legii, a condițiilor minime obligatorii mai multe persoane, cea mai gravă dintre situațiile recente fiin angajarea unui inginer de construcții pe post de director tehnic, desi legea 319/2003 prevede ca o condiție minimală deținerea gradului științific de CS 2 la nivelul INCD. Acest a fost ulterior promovat ca marionetă in Comitetul de Direcție. Conform Codului muncii acest CIM este lovit de nulitate absolută.
 14. A menținut în activitate fără aprobarea anuală Consiliului Științific mai mulți pensionari ce au încasat salarii din Programul Nucleu, fapt interzis prin contract, cu scopul de a controla grupurile de cercetare pentru a-si pune în aplicare planul de baronizare totală a INFLPR și de distrugere a oricărei opoziții.
 15. A blocat timp de trei ani desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de CS 1 și CS 2 pentru a ingrădi promovarea celor tineri, care în majoritate nu agreează stilul dictatorial de management practicat. După ce concursul a avut loc în toamna anului 2018, a blocat incadrarea unora dintre cei promovați prin șantaj și modificarea unilaterală a Fișei postului de la concurs, Fisă aprobată de CA. Acest abut a fost susținut de membrii CA și de funcționarii din MCI, situație îmbrățișată și de persoane din MEC, ce au preluat în mod iresponsabil poziția abuzivă a MCI devenind astfel complici, aruncând cercetătorii tineri într-o situație legală incertă, cu încălcarea gravă, fără precedent a drepturilor lor.
 16. A participat în calitate de Președinte al Comisiei de concurs la promovarea ilegala a unor persoane și acordarea gradului științific de CS 2 și CS 1, promovând în Consiliul Științific spre validare rapoarte false ale concursului, ulterior validate prin complicitate de către CNATDCU, situații constatate recent de către Comisia de Etică locală, iar altele rămase fără răspuns de aproape 1 an pe fondul inexistenței Comisiei la nivel national.
 17. A participat împreună cu membrii CA și funcționari din MCI la fraudarea concursului pentru ocuparea funcției de Director al Filialei INFLPR prin desemnarea unui candidat ce nu îndeplinea condițiile minimale stabilite prin Regulamentul de concurs. Această situație a fost sesizată, iar MCI și apoi MEC au confirmat indirect că nu îndeplinea condițiile minimale, dar nu au luat masuri.
 18. A angajat mai multe case de avocatura pe banii INFLPR să lupte împotriva salariaților care au pornit să își caute dreptatea în instanță. Acest lucru este illegal, iar prin încălcarea prevederilor OUG 26/2012 pentru semnatarii acestor contracte este atrasă răspunderea disciplinară, materială si penală. Cel mai mare contract a fost constatat lovit de nulitate absolută de instanța de judecată, acum se află în faza de recurs. Sumele ilegal cheltuite sunt de nivelul a sute de mii de lei.
 19. A semnat cu sine însuși un alt CIM pe poziția de manager de proiect POC, fapt interzis de statutul său de director general. În echipa de management au fost cooptați numai apropiații săi și ai fostului director general care au fost răsplătiți cu sume generoase, dar pe pontaje fictive transmise spre decontare.
 20. A refuzat să acorde drepturile de natură salarială prevăzute în CCM, 53 de salariați câștgând în instant drepturile de peste 150.000 lei, INFLPR refuzând să execute de bunăvoie sentința, acum aflându-se în executare silită.

Prezentarea pe larg a situației grave din INFLPR:

 1. Refuzul negocierii colective și abuzurile salariale

Directorul general a încălcat Constitutia, Codul muncii și Legea Dialogului Social refuzând în 2016 negocierea unui Contract Colectiv de Munca la nivelul INFLPR. În schimb, a promovat încheierea a două CCM-uri în cadrul INFLPR: unul aplicabil filialei ISS și altul aplicabil celorlalte compartimente ale institutului. Reprezentanții salariaților au fost aleși ilegal, prin alegeri organizate atent de conducere, printr-o manieră agresivă față de oricine încerca să arata că este illegal să ai 2 CCM-uri în cadrul aceleiași unități. Au fost scăzute salariile minime din grila anterior negociată cu Sindicatul și s-a creat o discriminare majoră față de salariile colegilor din filiala INFLPR care sunt cu cel puțin cu 30% mai mari. Ca dovadă clară a ilegalității acestor demersuri, acest CCM fraudulos a fost anulat definitiv de instanța de judecată (Dosar 3147/93/2016) tocmai pe motiv că nu pot fi încheiate 2 CCM-uri în aceeași unitate. Directorul Dascălu a refuzat în continuare negocierea colectivă și nu respectă votul Adunării generale a salariaților din 26.09.2018, cand au fost aleși reprezentanți ai salariaților cu mandat de doi ani în scopul negocierii unui CCM la nivel de unitate. Acesta a fost așa-zisul motiv pentru care a înterupt negocierile în primăvara anului 2019, dupa ce în decembrie 2018 a refuzat să continue negocierea grilei minime de salarizare, obligație stabilită expres în Codul Muncii, pentru a ne alinia cu cea de la Filiala INFLPR – Institutul de Științe Spațiale. Această situație este cunoscuta la nivelul Consiliului de Administrație, care acoperă toate aceste ilegalitați. Situația a fost sesizată și la ANCSI în 2016 dar nu avem nici astăzi o poziție oficială a autorității de stat pentru cercetare.

Pe rolul instanței se află un proces colectiv pentru eliminarea discriminărilor față de colegii de la filiala INFLPR, iar prejudiciul se apropie de 3 milioane lei.

A stabilit in mod unilateral (după bunul plac) o grilă de salarizare ilegală cu salarii minime mai mici decat cele negociate de Sindicat in 2014 și a stabilit plafoane maxime de 2-3 ori mai mari decat aceste minime, salarii mari de care beneficiază doar apropiații săi. Această “grilă de salarizare” este aprobată prin Hotararea nr 4 a CA din 27.03.2019, ai carui membri cunosc în detaliu problema deoarece au avut loc doua întalniri ale membrilor CA cu reprezentanți ai salariaților și Sindicat, întalniri la care au refuzat să întocmească un Proces verbal sau o minută pentru a nu ramane urme scrise ale faptului că le-au fost aduse la cunoștință aceste probleme. Membrii Consiliului de Administrție susțin acest management dezastruos, încălcarea legii de către ei fiind o situație de normalitate cât timp autoritatea coordonatoare mușamalizează situația prin reprezentanții lor în CA.

 1. Refuzul acordării scutirii de impozit

Nu a acordat scutirea de impozit pentru perioada august 2016 – iunie 2017 pe Programul Nucleu și proiectele de Tinere Echipe, folosind influenta în cadrul Consiliului științific pentru a-l bloca să nu ia în discuție încadrarea lor în cercetare aplicativă pentru care se aplica scutirea de impozit. Pentru celelalte proiecte Consiliul științific a analizat și stability gradul de încadrare al fiecăruia în cercetare aplicativă sau fundamental. Mai mult, după demersurile Sindicatului, Consiliul științific a aprobat în 2017 lista cu proiectele din cadrul Programului Nucleu care se încadrează la cercetare aplicativă (aproximativ 90%), însă scutirea nu a fost acordată nici astăzi pentru perioada august 2016-iunie 2017. Sumele astfel neacordate se ridică la aproximativ 3 milioane de lei, fapt pentru care a fost sesizat Ministerul Cercetarii și Inovarii, dar, în stitlul caraceristic, au musamalizat situația, nu au luat nicio masură.

III. Schemele de fraudare a fondurilor din proiecte

Începând cu februarie 2016, dupa numirea în funcția de director general, Dascălu Traian a început o campanie de amenințare și intimidare a salariaților, iar cei care nu au fost de acord să acopere ilegalități sau să plătească “tribut” directorului general din proiectele de cercetare câștigate au devenit ținte ale abuzurilor și răzbunării acestuia. În INFLPR a funcționat o schemă de fraudare a fondurilor provenite din proiectele de cercetare proprie ale cercetătorilor, cele câștigate prin competițiile organizate de UEFISCDI. Astfel, salariile cercetătorilor care câștigau proiecte erau acordate doar la nivel de aproximativ 80% din valoarea din CIM, restul fiind acoperit din proiecte, însă la UEFICDI se raporta ca banii de salarii au fost folosiți numai în cadrul proiectului. Astfel, aproximativ 20% din fondul de salarii era mutat de la proiectele de cercetare în fondul total de salarii, iar din Programul Nucleu ramâneau la dispoziția directorului general echivalentul acelor sume, care nu se mai achitau cercetătorilor. După procesele câștigate în 2015 de o salariată abuziv concediată, acest lucru a devenit vizibil. În 2016, pentru a menține în funcțiune această schemă de fraudare, prin CCM anulat astazi de instanță, a fost introdus un așa-zis model de Act adițional la CIM prin care toate veniturile erau gestionate de institut nu de directorii de proiect conform legislației și contractelor de finanțare. Cei care nu au fost de acord să semneze aceste Acte adiționale prin care renuntau la o parte din drepturile salariale în favoarea directorului general au fost pedepsiți. Directorul general a refuzat să le mai platească drepturile salariale provenite execuția acestor proiecte și a returnat banii la UEFISCDI deși proiectele fusesera executate. Instanțele de judecată au dat dreptate salariaților și cea mai mare parte a banilor a fost deja achitată cu titlu de despagubiri de catre INFLPR. Astfel, directorul general a cauzat un prejudiciu dublu în bugetul INFLPR, o dată prin returanrea banilor la UEFISCDI și a doua oară prin plata despăgubirilor dictate de instanțe. Acestea au stabilit că drepturile salariale cuvenite pentru munca prestată în proiectele de cercetare proprie reprezintă venit suplimentar față de salariul din CIM care trebuie achitat integral.

Această răzbunare prin returnarea la UEFISCDI a banilor de salarii au afectat proiectele de tip PCCA, TE și PED. Practic, cercetătorilor care lucrau și pe proiectele de cercetare proprie câștigate prin competiție li se cerea să renunțe la o parte din banii de salarii în favoarea institutului, la dispoziția directorului general, cine semna Actul adițional la CIM încasa numai o parte a drepturilor salariale cuvenite, iar cine nu semna, nu mai primea niciun ban din proiect, iar sumele au fost înapoiate UEFISCDI prin întocmirea unor rapoarte de audit fals printr-o firmă de casă. Restul sumelor aferente celor care semnau aceste Acte adiționale la CIM erau raportate ca fiind platite integral. În realitate acești bani ramâneau și acopereau contabil salarii ce trebuiau plătite de institut din Programul Nucleu și alte surse. Aceste sume erau la dispoziția directorului general, fiind crescută regia Programului Nucleu, din care se plăteau prime și alte beneficii în mod netransparent catre apropiații conducerii. Cateva din acțiunile în instanță: Dosarul nr 2209/114/2017, Dosarul nr 2419/93/2017, Dosarul nr 3704/93/2018, Dosarul nr 95/93/2018, etc.

 1. Sancționarea disciplinară ca armă de intimidare

Sancționările disciplinare ilegale au reprezentat o altă formă de intimidare a salariatilor care nu aceptau abuzurile directorului general. Astfel, trei sanctiuni disciplinare au fost anulate în instanță, iar alte convocări la Comisia de disciplină au fost abandonate fără soluții întrucât abuzul era evident și victoriile în instant au tăiat elanul conducerii. Directorul general facea reclamații, chiar legate de activitatea sindicala, iar complicii săi Ion Tiseanu, Gabriel Socol, Bogdana Mitu puneau în execuție operațiunea de cercetare disciplinară. Conform unuia dintre procesele verbale ale comisiei, ăn cazul liderului de sindicat, s-a pronunțat verdict de vinovăție fără ca acesta să fi fost citat la comisie. Ulterior lucările nu s-au mai finalizat cu vreun raport datorită intervenției presei care a relatat abuzurile.

Aceste sancțiuni disciplinare reprezentau modalitatea prin care s-a încercat desfacerea contractului de muncă al liderului de sindicat prin sancțiuni succesive. O altî sancțiune anulată în instanță a fost dictată împotriva unei adjuncte a șefei de laborator, Andrada Lazea, care a refuzat să semneze statul de salarii al laboratorului cu tăierile de salarii dictate de directorul general. O lideră de sindicat a fost în mod epetat convocată să semneze un act additional la CIM nelegal, iar apoi a fost sancționată disciplinar cu avertisment pentru fapte ce nu țin de relațiile de muncă.

 • Eliminarea cercetătorilor din Comitetul de direcție

Întrucât derapajele grave ale directorului general au atras nemulțumiri în rândul salariaâilor, după ce peste 60 de salariați au câștigat drepturi salariale în instanță, în procese individuale și colective, sume de ordinul sutelor de mii de lei, au aparut discuții în cadrul Comitetului de Direcție, for în care s-au făcut auzite nemulțumiri. La începutul anului 2019 Comitetul de Direcție INFLPR a fost desființat, în locul său fiind înființat un alt Comitet de Direcție format însă numai din apropiații/complicii directorului general, inclusive persoane din aparatul administrativ, iar șefii laboratoarelor care dau numele institutului, plasmă și acceleratori au fost eliminați.  Astfel au devenit membri ai CD șefa serviciului resurse umane și un inginer angajat ilegal ca director tehnic. Aceștia aproba tot ce le cere directorul general, situație care este determinată și de subordonarea de către directorul general, în noua Organigrama, a Comitetului de Direcție. Conducerea operativă a institutului se face de către persoane care nu sunt personal de cercetare.

Pentru a elimina posibilitatea ca elemente ale situației economice să mai fie cunoscute de salariați a fost reorganizat institutul și toate posturile de economist de laborator au fost centralizate, iar partea de intreținere a fost ridicată la rang de Direcție. Directorul tehnic, post astfel apărut a devenit membru al Comitetului de Direcție prin numirea de catre directorul general. Legea 319/2003 stabileste clar că pentru ocuparea postului de director tehnic la INCD este nevoie ca persoana să dețină titlul de cercetător științific gradul 2. În cazul INFLPR, dl Radu Catalin este un inginer de construcții, nu este personal de cercetare, nu are atestat și nici grad științific. Angajarea este ilegală, se înrudește cu șeful Secției Laseri prin alianță și servește directorului general împreună cu Gabriel Socol. Sefa Serviciului resurse umana a fost angajata initial ca referent, apoi a fost numită șefă fără concurs, iar ulterior s-a organizat și un simulacru de concurs. Aceasta este persoana care participă la Campania de terorizare a salariaților prin întocmirea de procedure în afara legii întocmind și impunând fișe de post ce încalcă grav Regulamentul GDPR si legislația în domeniul drepturilor de autor. Totul pentru a înfrânge orice rezistență față de abuzurile permanente ale directorului general si complicilor săi protejați de CA și MCI, acum MEC.

 • Angajări fictive, plăți salariale fără CIM

În INFLPR sunt angajați peste 10 pensionari, persoane care au împlinit 65 de ani, însă cu o singură excepție, aceștia nu au primit aprobarea anuală a Consiliului științific pentru a fi menținuți în activitate așa cum stabilește în mod expres legea 319/2003 l art 36. Spre exemplu fostul director general Ion Morjan nu a solicitat niciodată să fie menținut în activitate, dar la 68 de ani încasează salariu de la INFLPR în mod illegal, având două CIM-uri, nu unul. Acești pensionari sunt șefi de colective și participă activ la politica de intimidare a salariaților din colectivele pe care le conduc, drept rasplată pentru menținerea ilegală în activitate. Până în februarie 2018 mulți încasau salarii deși nu aveau CIM valabil încheiat cu INFLPR. La împlinirea vârstei de 65 de ani acesta încetase de drept, conform legii, iar ei au încasat în continuare bani din Programul Nucleu, situație mușamalizată de ANCSi și MCI. Multe posturi sunt ocupate de acești salariați ilegali, iar tinerii nu sunt lăsați să promoveze. În fapt sunt promovati apropiați ai conducerii care nu îndeplinesc criteriile minimale, iar cei care indeplinesc criteriile, iau concursul, însă ulterior nu mai sunt încadrați pe funcție drept razbunare.

Alte persoane au fost angajate în mod fictive, Mihaela Belu, Mariana Călin, Marius Opran, Marius-Ioan Piso, Dumitru Prunariu, Eduard Csavar sunt cateva exemple. Ei nu au fost văzuți, nu aveau un birou undeva. Cel mai grav este cazul Marius-Ioan Piso care deși este director al ROSA pe normă întregă figurează la filiala INFLPR ca șef de laborator cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, iar la 7 ianuarie 2019 a implinit 65 de ani și nu are aprobarea Consiliului Știintific.

Președinta Consiliului științific si membră a CA a împlinit 65 de ani în septembrie 2019 și nu mai poate ocupa funcții de conducere, dar ocupă cu complicitatea managementului, în schimbul votului său pentru ilegalități.

Directorul INFLPR, domnul Traian Dascălu, ca șef al comisiei de concurs, a participat în cunoștință de cauză la fraudarea concursului de ocupare a funcției de Director Filială INFLPR.

Cronologie:

1. Concursul de ocupare a funcției de Director Filială INFLPR- Institutul de Științe Spațiale a  fost anunțat pe site-ul INFLPR la http://www.inflpr.ro/ro/node/7383 și a avut loc în perioada 17-22.10.2019.

2. Conform Regulamentului de Concurs aprobat de Consiliul de Administrație al INFLPR prin HCA 18/29.08.2019 una dintre condițiile minime obligatorii pentru participarea la concursul pentru ocuparea funcției de Director Filială INFLPR a fost îndeplinirea  standardelor minimale pentru Cercetător Științific II (CS II) impuse prin OMENCS nr. 6129/2016 (v. Anexa 4 a sus-numitului regulament).

La concurs s-au înscris trei candidați: Ion Sorin Zgură, Vlad Popa și Octav Marghitu. Componența comisiei de concurs, a comisiei de contestații cât și dosarele celor trei candidați nu au fost făcute publice nici înainte și nici după terminarea concursului. De interes fiind lista lucrărilor ca prim autor și autor correspondent a candidaților.

Interviurile celor trei candidați au avut loc în data de 18.10.2019. Având în vedere că toți candidații fuseseră anterior declarați eligibili după evaluarea dosarelor, în ziua interviurilor, înainte de începerea acestora, Sindicatul INFLPR-Radiația a depus o Sesizare-Contestație (Nr de înregistrare 122/18.10.2019) prin care aducea la cunoștința Comisiei de concurs faptul că Ion Sorin Zgură nu îndeplinea una din condițiile minime obligatorii stabilite prin Regulamentul de concurs. Mai precis Ion Sorin Zgură nu îndeplinea standardele minime în vigoare pentru CS II impuse prin Ordinul MENCS nr. 6129/2016 (v. Anexa 4 a sus-numitului regulament): conform Web of Science, candidatul nu cumulează punctajul minim necesar din articole avându-l ca prim autor sau autor corespondent. În aceeași sesizare s-a solicitat publicarea cu celeritate a Documentelor din dosarele de concurs referitoare la îndeplinirea acestui criteriu pentru toți candidații înscriși.

În data de 25.10.2019 Sindicatul INFLPR-Radiația a depus o Cerere de informații de interes public (Nr. înregistrare  127/25.10.2019) prin care cerea:

a) Componența comisiei de concurs, respectiv a comisiei de contestații pentru concursul de ocupare a funcției de Director Filială INFLPR.

b) Copii după actele depuse la dosar de către cei trei candidați care dovedeau îndeplinirea standardelor minimale în vigoare pentru CS II.

Conducerea INFLPR a răspuns negativ prin adresa 130/12.11.2019 susținînd că datele cerute “nu sînt de interes public”.

Comisia de contestații (a cărei componență este necunoscută) a răspuns prin Adresa MCI 12101/12.12.2019.

Deși în răspuns Comisia de contestații precizează că:

“… conform Anexei 4 la Regulament, îndeplinirea standardelor minimale pentru gradul științific CS 2, impuse prin OMENCS nr 6129/2019 fiind o condiție obligatorie.” a respins contestația Sindicatul INFLPR-Radiația ca nefondată. În răspunsul comisiei se precizează că Ion Sorin Zgură are gradul de CS I (conform Ordinului MCI nr. 5295/07.09.2011), fapt care nu a fost niciodată pus la îndoială, dar se evită orice precizare legată de neîndeplinirea de către Ion Sorin Zgură a condițiilor minimale din OMENCS nr. 6129/2016 și care a reprezentat motivul contestației.

Pentru a clarifica mai mult lucrurile, menționăm că în Ordinului MECTS nr. 5295/07.09.2011, autorii care activau în fizica energiilor înalte puteau lua în considerare ca prim autor toate articolele în care autorii apăreau în ordine alfabetică. Această posibilitate a fost abrogată prin Ordinul de MECTS nr. 6560/2012, iar în afara acestor articole candidatul nu are articole ca prim autor sau autor corespondent, deci nu poate îndeplini standardele minimale pentru CS II.

În ciuda fraudării evidente a concursului, Ion Sorin Zgură a fost validat de către Consiliul de Adminstrație al INFLPR în funcția de Director ISS-Filială INFLPR, aceștia fiind în cunpștință de cauză cu modul de fraudare, conform Sesizării.

O altă situație de fraudă o reprezintă promovarea doamnei Gina Isar la gradul de CS 2, deși aceasta nu îndeplinește standardele minimale aprobate prin ordin de ministru. Președintele comisiei de concurs era Dascălu Traian. Aceasta fiind o apropiată a directorului filialei INFLPR, dl Sorin Zgură, a fost promovată prin fals. Această situație a fost constatată de Comisia de Etică si se afla transmisă la Comisia Națională de Etică pentru aplicarea sancțiunilor, conform legii 206/2004.

VII. Răzbunare fără precedent a directorului general

Situația abuzurilor cu privire la încadrarea pe post a celor care au promovat reprezintă o ultimă pârghie represivă a directorului general. Acesta a refuzat timp de 3 ani să mai declanșeze concursuri de promovare pentru CS 1 și CS 2 pentru că mulți tineri care nu fac parte din camarila sa îndeplineau condițiile de promovare și trebuiau șicanați. Dupa eforturi susținute ale Sindicatului și interpelări în Consiliul științific, în 2018 a fost declanșat concursul. Fișele de post propuse de Consiliul științific au fost aprobate în Consiliul de administrație. Pe 10 iunie 2019 a fost emis Ordinul MCI prin care se conferă titlul științific. Însă când să fie incadrați pe post, cei care nu au acceptat alte fișe de post decât cele aprobate în CA la data concursului nu au mai fost încadrați. Cei care nu au cedat santajului sunt astfel sanctionați, iar atât Consiliul de administrație cât și MCI încearcă să mușamalizeze cazurile și să inducă în eroare și Ministerul Educației și Cercetării. Practic, prin noile fișe de post impuse, nu negociate, sunt încălcate legea drepturilor de autor, Regulamentul GDPR dar și Codul muncii. Atât în cazul Andrada Lazea Stoyanova, cât și în cazul Sorin Vizireanu, directorul general refuză să ii încadreze pe post așa cum obligă legea 319/2003 la art 17 alin (5). Acest abuz este fără precedent și nu poate fi tolerat întrucât încalcă legislația muncii și a cercetării și toate principiile Recomandării Comisiei Europene privind Carta Europeană a Cercetătorului.

 • Angajarea ilegală a caselor de avocatură în lupta împotriva angajaților

Abuzurile directorului general culminează cu contractarea mai multor case de avocatură pentru a lupta împotriva salariaților care au curaj să își caute dreptatea în instanțî și a Sindicatului care îi apără. Directorul general a semnat un abonament juridic pentru consultanță, asistență și reprezentare cu Cabinetul de avocat Marius-Cătalin Preduț, deși la nivelul INFLPR sunt angajați consilieri juridici, iar în aceste condiții, legea interzice angajarea avocaților fără aprobarea prealabilă a ministerului coordonator pe baza unor argumente temeinice. Cum această aprobare nu există, membrii CA, în complicitate, în noiembrie 2017, au emis ei o așa-zisă aprobare, contrar legii, iar Sindicatul a solicitat instanței să constate nulitatea acestui contract/abonament juridic, Tribunalul București (Dosar nr. 6898/301/2018) a admis cererea și a constatat nulitatea absolută a contractului de asistență juridică. Procesul se află în faza recursului, însă întoarcerea sentinței este improbabilă datorită clarității prevedrilor legale din OUG 26/2012 incidentă dar și a altor sentințe pronunțate în conflictul sindicat – director general prin care INFLPR este constatată ca fiind o instituție publică, chiar autoritate publică pe domeniul său de activitate, iar directorul general este funcționar public. OUG 26/2012 mai stabilește și sancțiuni pentru cei care semnează în numele instituției astfel de contracte: “Încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii.” (Art XIX)

Având în vedere aceste prevederi se impune ca MEC să declanșeze procedurile disciplinare și penale împotriva directorului general Dascălu Traian pentru încalcarea prevederilor OUG 26/2012 și constituirea ca parte civilă a INFLPR pentru recuperarea prejudiciului cauzat de plata către cabinetele de avocați a unor sume de sute de mii de lei.

 1. Pontaje fictive, false pe proiecte europene

Pentru a controla bugetul de peste 60 milioane de lei al proiectului POC al INFLPR, Dascalu Traian din poziția de director general i-a delegate lui Ion Tiseanu, director adjunct atribuțiile pentru angajare personal si acesta a semnat un CIM în numele INFLPR cu salariatul Dascălu Traian pe postul de manager proiect POC cu jumătate de normă. Acesta este un abuz inimaginabil, o delapidare în toată regula. MCI si OIPOC refuză să răspundă sesizării noastre din mai 2018!!!

Mai mult echipa de management e formată din grupul de apropiați: Morjan Ion, Socol Gabriel, Tiseanu Ion, Scărișoreanu Nicu, Mitu Bogdana persoane recompensate cu câte două CIM-uri suplimentare pe posturi pentru care nu au pregatirea necesară.

Întrucât activitatea nu se desfășoară in afara programului de lucru, ci se suprapun, se raportează fictive orele lucrate pentru rambursare. MAI mult, aceștia sunt pontați simultan pe Nucleu, Euratom și proiecte, dar și pe POC. Euratom nu permite ca lucrul să se efectueze decât în cadrul proiectului. Tiseanu Ion figura c responsabil radiologic la INOE, tot fictiv, dar punând în risc institutele, pentru cî există obligații clare față de CNCAN, iar posturile fictive în acest domeniu reprezintă o abatere gravă.

Salariile de bază cumulate ale celor care au aderat la grupul infracțional creat de Dascălu Traian sunt de 2-3 ori mai mari decât ale celorlalți salariați pe funcții similare, însă persoanele angajate ilegal depășesc cu mult salariul unui CS 1, deși sunt personal administrativ.

Având în vedere relația de colaborare până la complicitate dintre directorul general și membrii Consiliului de administrație solicităm Ministerului Educației și Cercetării:

 1. să treacă la revocarea imediată din funcție a domnului Traian Dascălu, a membrilor CA INFLPR,
 2. să numească un director interimar cinstit, nu dintre colaboratorii săi menționați în text, până la organizarea concursului conform prevederilor legale,
 3. să declanșeze cercetarea disciplinară, materială și penală a acestuia și a membrilor CA, conform OUG 26/2012.

Pentru orice alte detalii vă stăm la dispoziție cu toate documentele care au stat la baza prezentei Sesizări și vă solicităm o întrevedere pentru salvarea INFLPR de la colapsul iminent științific și uman.

Cu stimă,

Dr. George Epurescu Președinte

Noutati

Salarizarea în I.N.C.D.

Published by:

Către,

Guvernul României – în atenția domnului prim ministru Ludovic Orban
Ministerul Finanțelor Publice – în atenția domnului ministru Florin Cîțu
Ministerului Muncii – în atenția doamnei ministru Violeta Alexandru
Ministerul Educației și Cercetării – în atenția doamnei ministru Monica Anisie

în atenția domnului secretar de stat Dragoș Ciuparu

Federația Sindicală Hermes, din Învățământ superior și cercetare științifică, afiliată
la Confederația Sindicală Meridian, având sediul în București, Calea Dorobanților nr 15-
17, sala 2201 A, Sector 1, tel. 0773823619, email federatiahermes@gmail.com, înființată
prin hotărârea definitivă Nr. 11 FED a Tribunalului București pronunțată în dosarul nr
23177/3/2016, reprezentată prin președinte Mugurel Popescu, vă supunem atenției:

SITUAȚIA JURIDICĂ REALĂ A INSTITUTELOR NAȚIONALE DE CERCETARE-DEZVOLTARE ȘI VĂ SOLICITĂM SĂ DISPUNEȚI APLICAREA PREVEDERILOR LEGII NR 153/2017 LA NIVELUL ACESTORA

Pe scurt, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare este o instituție publică finanțată din venituri proprii ce poate desfășura și activități economice, așa cum rezultă prin coroborarea actelor normative în vigoare, incidente în situația aceasta.
Pentru a detalia această situație facem o scurtă prezentare a principalelor prevederi legale în vigoare care atestă faptul că un INCD este o instituție publică finanțată din venituri proprii, mai exact o autoritate publică în domeniul său de expertiză, situație întărită de Hotărări judecătorești definitve ale Curții de Apel București, ale Tribunalului București și Tribunalului Ilfov.

I. OG 57/2002 aprobată cu modificări prin legea nr 324/2003 cu modificările și completările ulterioare
Cercetarea științifică este guvernată de acest act normativ, care însă folosește termeni generali în descrierea noțiunii de institut național de cercetare-dezvoltare, fapt care a dat posibilitatea unor abuzuri de putere ale autorității de stat, mai exact ale unor grupuri de persoane din autoritatea de stat pentru cercetare, care au indus public faptul că un INCD nu este o instituție publică ci o entitate nedefinită căreia nu i se aplică prevederile legale referitoare la instituțiile publice.

Articolul 17
(1) Institutul național de cercetare-dezvoltare – INCD, reglementat prin prezenta ordonanța, denumit în continuare institut național, reprezintă o forma de organizare instituțională specifică activităților de cercetare-dezvoltare, cu scopul de a asigura desfășurarea acestor activități, precum și consolidarea competentei științifice și tehnologice în domeniile de interes național, stabilite în acord cu strategia de dezvoltare a României.
(2) Institutul național este persoana juridică română care are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare și care funcționează pe baza de gestiune economică și autonomie financiară, calculează amortismente și conduce evidența contabilă în regim economic.
(3) Institutul național are patrimoniu propriu și administrează patrimoniul public și privat al statului pentru asigurarea desfășurării activității și funcționează în coordonarea unui organ de specialitate al administrației publice centrale. Patrimoniul propriu al institutelor naționale nu poate fi înstrăinat decât prin lege.
(4) Institutul național participă la elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniul specific, desfășoară activități de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Strategia națională de cercetare, constituie baze de competenta științifică și tehnologică, de expertiză, de perfecționare a resurselor umane și de documentare științifică și tehnică.
(5) Institutul național poate desfășura, în secundar, activități comerciale și de producție, conform regulamentului propriu, și se poate înregistra la registrul comerțului ca INCD.
(5.1) În cazul în care institutul național realizează și activități comerciale și de producție conform regulamentului propriu de organizare și funcționare, evidența contabilă a acestor activități se va realiza în mod distinct față de activitățile de cercetare dezvoltare, care nu au drept scop obținerea de profit, astfel încât să fie asigurată identificarea clară pentru fiecare dintre cele două tipuri de activități a veniturilor și
cheltuielilor aferente și să se elimine orice posibilitate de subvenționare încrucișată.
(6) Formele de organizare ale celorlalte categorii de unități și instituții prevăzute la art. 7 și 8 sunt reglementate prin legi specifice.

II. Legea finanțelor publice nr 500/2002 – definiția instituțiilor publice
Articolul 2
(1) În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
30. instituții publice – denumire generică ce include Parlamentul, Administrația Prezidențială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice, alte autorități publice, instituțiile publice autonome, precum și instituțiile din subordinea/coordonarea acestora, finanțate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2);
Articolul 1
(1) Prezenta lege stabilește principiile, cadrul general și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice, precum și responsabilitățile instituțiilor publice implicate în procesul bugetar.
(2) Dispozițiile prezentei legi se aplica în domeniul elaborării, aprobării, executării și raportării:
a) bugetului de stat;
b) bugetului asigurărilor sociale de stat;
c) bugetelor fondurilor speciale;
d) bugetului trezoreriei statului;
e) bugetelor instituțiilor publice autonome;
f) bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, după caz;
g) bugetelor instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;
h) bugetului fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat și ale căror rambursare, dobânzi și alte costuri se asigura din fonduri publice;
i) bugetului fondurilor externe nerambursabile.

III. Constituția României
Art 136 – Proprietatea
(4) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condiţiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică.

IV. ORDINUL Ministerului Justitiei nr. 2594/C din 2008
pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor

SUBSECŢIUNEA 11: Înmatricularea altor persoane juridice prevăzute în mod expres de lege şi înregistrarea sucursalelor

SUBSECŢIUNEA 111: Înmatricularea institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare

Art. 92
La cererea de înmatriculare a unui institut naţional de cercetare-dezvoltare, organizat ca instituţie publică şi care desfăşoară şi activităţi economice, se ataşează următoarele:
a) regulamentul de organizare şi funcţionare a institutului naţional de cercetare-dezvoltare, în copie certificată de parte;
b) Monitorul Oficial al României, Partea I, în care s-a publicat actul normativ privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a institutului naţional de cercetaredezvoltare, în copie certificată de parte;
c) actul de numire a persoanelor împuternicite să reprezinte institutul naţional de cercetaredezvoltare,
dacă acestea nu au fost numite prin regulamentul de organizare şi funcţionare, din care să rezulte limitele puterilor conferite acestora, în copie certificată de parte;
d) actele de identitate ale persoanelor împuternicite să reprezinte institutul naţional de cercetare-dezvoltare, în copii certificate de parte;
e) specimenul de semnătură al persoanelor prevăzute la lit. c);
f) lista activităţilor economice pe care le desfăşoară, întocmită cu respectarea dispoziţiilor art. 69 alin. (2);
g) dovezile privind plata taxelor legale şi timbrul judiciar, în original.

Art. 176
Cererea de radiere a înmatriculării unui institut naţional de cercetare-dezvoltare constituit ca instituţie publică şi înmatriculat în registrul comerţului va avea ataşate certificatul de înregistrare, în original, şi extrasul din Monitorul Oficial al României, Partea I, în care s-a publicat actul privind desfiinţarea acestuia sau actul prin care s-a decis încetarea desfăşurării activităţii economice, în copie certificată de parte.

V. Registrul Național al Instituțiilor Publice din România
Toate instituțiile publice din România, indiferent de tipul lor, se regăsesc în acest Registru Național, organizat prin Hotărâre de Guvern, și poate fi consultat la adresa:
http://www.e-guvernare.ro. Toate INCD-urile se regăsesc în Registru.

VI. Legea nr. 153/2017 – salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Articolul 2 – Domeniul de aplicare
(1) Dispozițiile prezentei legi se aplică:
b) personalului din autorități și instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale;
c) personalului din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii;
d) persoanelor care sunt conducători ai unor instituții publice în temeiul unui contract, altul decât contractul individual de muncă.

VII. Hotărâri judecătorești definitive

1. INCD este o autoritate publică în domeniul său de activitate
Institutul Național este mult mai mult decât o instituție publică în sensul definit de art 2. pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, fiind chiar o autoritate publică, în conformitate cu definiția dată de art. 2 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 554/2004, aceasta emițând acte în regim de putere publică. (ex: Hotărâri ale Consiliului de administrație).
Astfel, Tribunalul Ilfov, prin Încheierea de ședință din 22.02.2019, pronunțată în dosarul nr. 1509/93/2018 ce a avut ca obiect anularea unei Hotărâri a Consiliului de Administrație a unui INCD, a pus în discuție și a admis excepția necompetenței materiale funcționale, trimitând cauza către secția de contencios administrativ a Tribunalului Ilfov. Soluția a fost confirmată și de instanța de contencios administrativ.
Soluții similare au fost pronunțate și de către Tribunalul București

2. Directorul general al unui INCD este funcționar public
Curtea de Apel București a stabilit prin Sentința civilă nr 2298 din 2016 pronunțată în dosarul nr 4074/2/2016 că funcția de directorul general al unui INCD este o funcție publică, iar Ordinul de ministru prin care se numește directorul general vizează un raport de funcție publică între directorul general și INCD, în speță devenind aplicabile prevederile art 109 ale legii 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. În acest dosar a fost parte și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. Tribunalul București a confirmat decizia admițând definitive competența de soluționare. Așadar directorul general al INCD, numit prin Ordin al ministerului coordonator, este funcționar public, iar salarizarea sa se face conform legii 153/2017.

Având în vedere că din partea Autorității de Stat pentru cercetare-dezvoltare (indiferent de titulatură), situația juridică reală a INCD-urilor a fost permanent ascunsă pentru a favoriza grupuri de interese ilegitime care adminsitrează după bunul plac fondurile publice alocate prin intermediul diferitelor programe sau prin alocare directă pe Instalațiile de Interes Național, solicităm Guvernului și Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Educației și Cercetării:

 • să treacă de urgență la reinstaurarea legalității în Institutele Naționale;
 • să înlăture din Ministerul Educației și Cercetării persoanele care au condus și lucrat în departamentele ce priveau coordonarea și finanțarea INCD precum și a persoanelor din compartimentul juridic
  preluate din fostul Minister al Cercetării și Inovării.

Cu deosebit respect și aleasă considerație ,

Popescu Mugurel                                                                          George Epurescu
Președinte al Federației Sindicale Hermes                                  Vicepreședinte cercetare științifică

 

Sesizari guvern si ministere 22 ianuarie 2020 / Comunicat de presa – salarizare INCD conform 153

Noutati

COMUNICAT DE PRESĂ – GEORGE EPURESCU

Published by:

În atenția   Parchetului General

Ministerului Afacerilor Interne

Ministerului Educației și Cercetării

 

Sindicaliștii sunt din nou ținta atacurilor de tip mafiot!

Viața și integritatea fizică a d-lui George Epurescu, vicepreședinte al Federației Sindicale Hermes, sunt în pericol după ce persoane necunoscute au făcut demersuri în rândul unor organizații de criminalitate organizată din străinătate pentru lichidarea acestuia.

George Epurescu a depus acum două zile o sesizare la secția 18 Poliție, unde se află în acest moment în desfășurare o anchetă, în baza probelor depuse.

Informația poate fi privită cu reticență însă, sursa este una foarte credibilă.

În seara zilei de 5 decembrie Federația Sindicală Hermes a fost informată asupra unei intenții criminale îndreptate împotriva vicepreședintelui.

Avertismentul arată că amenințarea este reală și concretă; termenul punerii ei în aplicare este 31 decembrie 2019. Pentru noi informația că se pune la cale eliminarea unui lider de sindicat foarte incomod reprezintă un motiv de alarmare de maxima gravitate.

 George Epurescu deranjează pentru că a fost liderul cel mai expus, atât ca lider de sindicat, cât și ca lider al federației Hermes, prin interpelările permanente către autorități pe probleme de interes public ce îmbracă forme penale, prin sesizarea parchetelor pentru cazuri de angajări fictive ale unor persoane importante, publice, deturnări de fonduri naționale și europene, dar și cu privire la abuzurile asupra liderilor de sindicat, a transformării unor institute naționale de cercetare în feude ale unor grupuri de interese ilegitime, protejate administrativ și politic, cu rezultate pozitive în instanță.

Interpelările din noiembrie 2019 din Comisia de Dialog Social a Ministerului Educației și Cercetării au creat un adevărat cutremur la nivelul unor universități administrate de grupuri de interese ilegitime ce se comportă autoritar, discreționar sub protecția politică locală dar și a Ministerului și a unor sindicaliști influenți din învățământul superior.

Această aducere pe agenda centrală a problemelor grave din anumite universități coroborată cu reacția de tip mafiot interceptată arată că dimensiunea fraudelor la nivelul învățământului superior și a cercetării științifice nu este încă percepută la adevărata sa amploare.

Federația Sindicală Hermes a luat ființă ca rezultat al dorinței comune a Sindicatelor fondatoare de a depăși criza morală în care se află mișcarea sindicală din România, a inexistenței structurilor sindicale democratice la nivelul sectorului de activitate învățământ superior – cercetare științifică. Prin activitatea noastră în ultimii trei ani am deranjat grupuri de interese ilegitime ce au confiscat ministere, universități și institute naționale de cercetare-dezvoltare.

Sindicaliștii au fost totdeauna ținta atacurilor verbale sau fizice: asistăm astăzi, cu furie, la apogeul acestor atacuri, urmare a unei activități constante și curate a acestei federații lipsită de orice fel de partizanat. Amenințări verbale sau scrise voalat am mai primit însă niciodată nu s-a pus în balanță viața unui sindicalist, a unui lider sindical.

Demascarea fraudelor academice grave a adus recent în prim plan cazul jurnalistei Emilia Șercan, amenințată cu moartea de fosta conducere a Academiei de Poliție.

Solicităm autorităților competente, în speță Ministerul de Interne și Parchetul Genral, să trateze cu prioritate acest caz, iar cercetările să se desfășoare cât mai rapid.

 Solicităm presei și opiniei publice să nu permită tergiversarea și mușamalizarea acestei plângeri și pentru asigurarea unei protecții adecvate colegului nostru George Epurescu.

Solicităm autorităților să contribuie prin acțiuni administrative pe care le au în competență la asigurarea unei protecții efective a liderilor de sindicat în fața unui asalt de tip mafiot ce readuce în actualitate cazul Virgil Săhleanu.

Mugurel Popescu

Președinte al Federației Hermes

Noutati

Cercetarea stiintifica in deriva

Published by:

COMUNICAT

Domeniul cercetarii stiintifice este in deriva, cercetarea și-a pierdut scopul, este folosită recent ca armă politică în disputa dintre palate. Cercetarea românească a fost înjosită până la nivelul la care politicienii se consideră specialisti ai cercetarii. Guvernele succesive P.S.D. au reușit ]n 2 ani să izoleze decizia administrativă de mecanismele normale ale unui stat democratic: dialogul social sau dezbaterea publică în cadru oficial.

Ministerul Cercetării și Inovării și Administrația Prezidențială folosesc subiectul bugetului cercetarii cu intenția unei rafuieli politice, ambele tabere urmărind interese ascunse ale grupărilor politice. În mijlocul acestei confruntări se află cercetătorii de profesie, izolați într-un sistem închis, guvernat de analfabeți funcționali, de impostură știintifică si de umbrele a ceea ce ar trebui să fie liderii sindicali. Așa arată imaginea cercetarii anlizată din interior.

Recent, unitățile de cercetare au întrat și în vizorul B.O.R.: Stațiunea de Cercetare -Dezvoltare pentru Legumicultură de la Buzău a fost deposedata de 12 ha de teren, prin minciună și înșelătorie, de către Episcopia Buzăului și a Vrancei, drept mită electorală  plătită de P.S.D. În aceste zile B.O.R. obține în urma presiunilor încă 100 de milioane de lei din bugetul cercetării pentru a finanța, în afara oricărui control, Catedrala Mân(t)uirii Neamului. Resursele financiare imense alocate acestei construcții justifică suspiciunea utilizării lor pentru alte interese.

Ministerul Cercetării și Inovării și-a abandonat misiunea, tocmai instituția care ar trebui să apere și să dezvolte cercetarea, continuă campania de consolidare a poziției politrucilor și impostorilor aflați în functii de conducere în institutele naționale de cercetare – dezvoltare. Surogatul științei se adaugă ideilor științifico-fantastice care țin loculul cercetării știintifice autentice.

Competițiile privind dezvoltarea instituțională au ajuns adevărate caricaturi grotești, o cumplită bătaie de joc la adresa oricărui om cu bun simț și minimă inteligență. Una dintre cele mai prestigioase universități din România, dupa numărul de granturi câștigate, a devenit Universitatea Dunărea de Jos din Galați, fieful lui Lucian Puiu Georgescu, fost ministru, actual secretar de stat. Unul dintre ”proiectele căpușă” este Danubius- RI, o escrocherie sesizată chiar de Curtea de Conturi, fapt care a determinat o primă anulare a competiției, reînviată ulterior sub autoritatea ministerului cercetării și inovării. Proiectul își propune să toace bani publici pentru a construi un centru de cercetări inutil la Murighiol.

Ministerul Cercetării și Inovării a emis în medie 4 ordine de ministru pe zi începând cu 4 ianuarie 2017, dar mai putin de 5% dintre acestea sunt publice. Comisia de Dialog Social funcționează ilegal, cercetătorii fiind reprezentați de septuagenari lipsiți de atributul reprezentării, fără rezultate știintifice, dar cu funcții in colegiile consultative. Cercetătorii în funcție sunt eliminați în mod abuziv din dialogul social.

Evaluarea propunerilor de proiecte se face preferențial, punctajele evaluatorilor nu au legatură cu punctajul final acordat proiectului, iar lista finală se întocmește din pix, după bunul plac, la sediul U.E.F.I.S.C.D.I. Rezultatele raportate la ultimele competiții sunt catastrofale, din acest motiv U.E.F.I.S.C.D.I. refuză să prezinte lista proiectelor cu beneficiarii, bugetele alocate și punctajul primit la evaluarea finală.

Urmare a celor arătate mai sus, noile ”direcții” impuse managementului cercetării înseamnă, în fapt și în drept, izolarea de Uniunea Europeana prin eliminarea tuturor mecanismelor ce ne conecteaza cu bunele practici la nivelul uniunii, cu spatțiul european al cercetării.

Fără a exista un standard de cost și o introducere a cercetătorilor din institutele naționale în grila de salarizare unitară, Ministerul Cercetării și Inovării își propune să trateze cercetătorii după bunul plac. Umilirea acestei categorii sociale urmărește ca oamenii de valoare din acest domeniu să părăsească sistemul, obiectivul final fiind deturnarea bugetului cercetarii către buzunarele clientelei politice protejate de grupări din S.R.I. prin intermediul protocoalelor cu Parchetul General.

Șefii marilor structuri care gestionează fondurile destinate proiectelor de cercetare sunt exponenți de frunte ai flagelului P.S.D. Bombonioca-Dragnea: Adrian Curaj, directorul general U.E.F.I.S.C.D.I. participă în mai multe contracte individuale de muncă simultan și încaseaza 7.000 euro net lunar, iar Marius Ioan Piso, directorul general al Agentiei Spațiale Române încasează, pe lângă funcția managerială, un salariu de 13.000 lei pentru un contract individual de muncă pe durată nedeterminată, pentru norma întreaga la Insitutul de Știinte Spațiale, ambii fiind salariați fictivi.

Salariații firmelor de consultanță pentru redactarea proiectelor europene sunt abonați la banii europeni prin C.I.M. fictive incheiate cu clienții lor. Autoritatea de management mușamalizează toate aceste eludări ale legii.

Majoritatea investițiilor în cercetare zac din lipsă de personal calificat dar și datorita managementului defectuos care domină institutele și alungă cercetătorii de valoare.

Un număr exagerat de mare de pensionari, fără rezultate știintifice, ocupă sute de locuri de muncă în detrimentul tinerilor cercetători, mecanism prin care guvernanții caută să consolideze acest status quo care le asigură controlul resurselor bugetare alocate, dar și liniștea necesară deturnării fondurilor. Opinia publică are falsa impresie că în domeniul cercetării științifice lucrurile merg mai bine decât în alte domenii de activitate, dar cercetarea este la fel de infectată prin relații de cumetrie si impostură.

Fabricile de diplome universitare inundă institutele de cercetare cu impostură și mediocritate, orice reclamație, sesizare sau notificare rămâne fără răspuns, ilegalitățile flagrante sunt mușamalizate de Ministerul Cercetării și Inovării pe cale administrativă. La acest complot instituționalzat participă și Parchetele care întârzie nepermis orice plângere.

În aceasta situație singura speranță rîmâne atitudinea opiniei publice, numai aceasta poate frâna, sau poate opri definitiv, ofensiva incompetenței și a imposturii, păstrând distanța cuvenită față de mecanismul confruntării politice.

Federația Hermes va rămâne fidelă obiectivelor declarate privind apărarea domeniului cercetării, reprofesionalizarea acestuia, depolitizarea lui și demascarea ingineriilor financiare caracteristice actului managerial actual. Misiunea sa este aceea de a apăra drepturile tuturor salariaților din acest sector de activitate.

Noutati

Cum sa furi un institut si sa primesti si bani publici pentru asta

Published by:

Corpul de control al primului ministru a confirmat prin Raportul din luna mai 2018 sesizările Federației Hermes privind gravele nereguli din cadrul Institutului Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației – INFLPR Magurele. De departe cea mai gravă acuzație este cea privind dispariția de facto a Institutului de Știinte Spațiale – ISS, institut constituit ca filială a INFLPR.

A fost confirmat oficial, așa cum am prezentat și în comunicatul din 29 decembrie 2017, faptul că, prin manevre abile și complicitatea Registrului Comerțului Ilfov, între 2011 și 2013, conducerea ISS a clonat Institutul sub forma unei firme înregistrate la Registrul Comertului cu numele “Institutul de Știinte Spațiale – Filiala INFLPR”. Conducerea INFLPR a girat această schemă. În primul an nu au existat salariați, în 2012 a avut 10 salariati, iar în 2013, prin insistențe zilnice asupra salariaților și punerea în scenă a unui spectacol avocățesc, au reușit să înșele salariații care, fără să înțeleagă pe deplin situația, și-au dat acordul pentru încetarea raporturilor de serviciu cu INFLPR și semnarea unor contracte individuale de muncă cu firma fantoma, clonă a Institutului de Științe Spațiale.

Imediat directorul general INFLPR a procedat la radierea Institutului de Științe Spațiale din componența INFLPR. Trebuie menționat faptul că directorul ISS, Sorin Zgură, a incasat salarii de director al filialei de la ambele entități atât în 2012 cât și în 2013. Întrucât banii proveniți din bugetul de stat prin Programul Nucleu, program destinat exclusiv institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, ajungeau și la firma fantoma prin intermediul INFLPR, niciun salariat onest nu a bănuit ce se întamplase în realitate. În anul 2016 schema a fost descoperită și autoritățile au fost notificate în amănunt despre aceasta, dar au refuzat să ia vreo masură.

Dupa întalnirea conducerii Federației cu premierul Mihai Tudose, acesta a dispus declanșarea unui control la INFLPR. Anterior, si Ministerul Cercetării și Inovării făcuse un audit la sesizarea sindicatului din unitate, dar acesta, semnat de dl Mihai Dima – președinte al ANCSI, a fost ținut secret. Nici miniștrii Serban Valeca și Lucian Georgescu nu au vrut să ia vreo masură, iar conducerile INFLPR și clonei ISS au fost apărate cu îndârjire în ciuda tuturor evidențelor. În luna ianuarie 2018 toate aceste informații și documente au fost din nou comunicate MCI, dar ministrul Nicolae Burnete le-a ignorant și a semnat alocarea fondurilor din buget, iar în aceste zile se pregătește să semneze alocarea unei noi tranșe consistente.

Marius Ioan Piso – foto: Adevarul

Se naște întrebarea de ce era nevoie de clonarea unui institut pentru a sifona fondurile bugetului de stat? Răspunsul este simplu: este vorba despre specificul ISS și faptul că cercetările specifice sunt finanțate în special de Agenția Spațială Română – ROSA, condusă de Marius Ioan Piso, dar și direct de Agentia Spațială Europeană unde România cotizează peste 5 milioane de euro anual. Important de știut este faptul că Marius Ioan Piso este și angajat cu norma întreaga la ISS și deține și funcția de sef de laborator. După cum ne putem da seama, acesta este un salariat fictiv al ISS, neavând birou, nu desfășoară nicio activitate, iar toate documentele privind prezența și pontajul sunt falsificate. Salariul acestuia este de aproximativ 13,000 lei brut pe lună. Contractele de finanțare ale proiectelor de cercetare dintre ROSA și ISS-Filiala INFLPR sunt semnate de Marius Ioan Piso, însă rezultatele lipsesc, alocarea acestor fonduri făcându-se fără criterii clare.

Cum ROSA se află în subordinea Ministerului Cercetării și Inovării, având sediul în aceeași clădire, iar Marius Ioan Piso este membru în mai multe “comitete și comiții” ale MCI, este evident că aceasta este o “afacere” agreată și protejată de oficiali din MCI și nu numai. Chiar șeful Compatimentului Audit public intern din MCI, Octavian Stroie, veghează ca sifonarea fondurilor să nu fie deranjată. Nici DNA nu dă semne că investighează cele două plângeri penale înaintate încă din ianuarie 2017, deși sumele de la bugetul de stat sifonate prin clona ISS dar și prin INFLPR se ridică la 1-2 milioane de euro anual.

Situația are o rezolvare simplă, reangajarea salariaților la INFLPR și tragerea la răspundere a persoanelor cu funcții de conducere vinovate împreună cu membrii Consiliului de administrație al INFLPR.

Stăm la dispoziția presei și autorităților cu toate documentele necesare și invităm presa să solicite raportul integral al Corpului de control al primului ministru, documentul integral conține multe alte nereguli, abuzuri și ilegalități din INFLPR.

Povestea pe larg a dispariției Institutului de Științe Spațiale

Noutati

Situatie grava la Institutul de Stiinte Spatiale Magurele

Published by:

                                                                                                                                                                București 29.12.2017

COMUNICAT

Federația Sindicală Hermes din învțământ superior și cercetare științifică atrage atenția opiniei publice asupra distrugerii Institutului de Științe Spațiale (ISS) de pe Platforma Măgurele.

Acest institut, organizat inițial ca filială a Institutului Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației – INFLPR Măgurele a fost desființat și înlocuit cu o entitate fantomă ce folosește în numele său acronimul INFLPR, pentru a induce în eroare finanțatorii și a accesa fonduri publice în mod nelegal.
Pentru acoperirea urmelor, grupuri de interese ilegitime, aflate sub protecția Ministerului Cercetării și Inovării (MCI), au realizat transferarea salariaților de la INFLPR la această entitate înregistrată la Registrul comerțului sub încadrarea de “alți comercianți” sau “alți profesioniști” cu numele ”Institutul de Științe Spațiale-filiala INFLPR”. Această înregistrare nu respectă nici Regulamentul de Organizare și Funcționare al INFLPR aprobat prin HG 1581/2004, nici legea 31/1990 privind societățile comerciale și nici OG 57/2002 – legea cercetării. Pentru a atrage fonduri publice la care nu are dreptul, atât conducerea INFLPR cât și cea a ISS declară ba că ISS este filiala legală, ba că ISS este entitate independentă, după interes. Astfel, prin intermediul INFLPR, când se declară filiala legală a acestuia, ISS primește o finanțare din fonduri publice prin Programul NUCLEU, care este destinat exclusiv Institutelor Naționale de Cercetare-Dezvoltare. Acest statut nu aparține însa și ISS.

Chiar în acest moment cercetătorii Institutului de Științe Spațiale nu mai sunt salariați ai INFLPR!! Toți au fost transferați prin înșelăciune la filiala fantomă înregistrată la Registrul Comerțului cu capital social “2 lei”. Această schemă de fraudare a fondurilor publice este pusă în aplicare și la adăpostul unor nume cunoscute care figurează ca angajați fictivi ai Institutului de Științe Spațiale. Cel mai cunoscut exemplu fiind Dumitru Prunariu, singurul cosmonaut roman.

Directorul general al Agenției Spațiale Române (ROSA) Marius-Ioan Piso este în același timp sef de laborator în cadrul ISS, între ISS și ROSA existând multiple contracte de finanțare. Agenția Națională de Integritate tergiversează sesizarea privind conflictul de interese de doi ani și jumătate.
Directorul filialei fantomă, dl Sorin Zgură, a încasat salariu timp de mai multe luni în 2012-2013 pentru funcția sa atât de la filiala legală a INFLPR, cât și de la filiala fantomă.

Faptele de mai sus au fost semnalate prin plangeri către DNA, dar ignorante până în prezent. Facem cunoscut opiniei publice că aceste ilegalități au fost aduse la cunoştinta DNA din noiembrie 2017 – ianuarie 2017.
Ulterior, INFLPR a radiat filiala legală Institutul de Știinte Spațiale de la Registrul Comerțului şi a rămas în funcțiune numai fantomatica entitate.

Despre aceste nereguli a fost informat și Primului Ministru Mihai Tudose, care a trimis Corpului de Control la INFLPR.

Singurele reactii inregistrate până în prezent au fost mesajele de amenințare transmise liderul Sindicatului din INFLPR, ca urmare a sesizarii organelor în drept și a instanței de judecată.

Întrucat prin noul Program Nucleu se urmărește alocarea unor fonduri publice către entități ce nu sunt eligibile considerăm că sunt puse în pericol activitatea si cercetatorii din Institutul de Științe Spațiale. Este de datoria noastră să protejăm acești salariați, să înştiințăm opinia publică asupra modului în care Ministerul Cercetarii și Inovarii alocă fonduri publice către grupuri de interese ocrotite chiar de mai marii ministerului și procurori din DNA. ROSA este o structură în subordinea MCI.
Altfel nu ne putem explica indiferența și lipsa oricărei măsuri de stopare și sancționare a responsabililor fraudării fondurilor publice și distrugerii institutelor de cercetare de pe Platforma Măgurele.

Atașăm documentele de la Registrul comerțului care atestă cele communicate precum și mesajul de amenințare transmis pe Facebook de directorului ISS pe 19.08.2017.

Cu stimă,

 

Președinte                                                                   Vicepreședinte cercetare științifică

Mugurel Popescu                                                                    Dr. George Epurescu

 

Constatatorul ISS 2017

Constatatorul INFLPR 2016

Noutati

Solidaritate cu profesorul Marius Stamate

Published by:

Către prof.univ.dr.ing. Marius Stamate

Universitatea Vasile Alecsandri – Facultatea de Inginerie

 

MESAJ DE SOLIDARITATE

Federaţia Hermes urmăreşte cu deosebită atenţie acţiunea de protest începută ieri, 8 septembrie 2017 la Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău.

Greva foamei este un act de decizie curajos care nu poate fi motivat decât în baza unor argumente extrem de serioase.

Mediul universitar ar trebui să fie imun la flagelul hărţuirii psihologice, cu atât mai mult cu cât acesta este descris şi condamnat în ultima formă a Contractului Colectiv de Muncă la nivel de grup de unităţi. Documentul semnat de Ministerul Educaţiei Naţionale trebuie să producă efecte asupra tuturor unităţilor de învăţământ superior aflate în subordinea sa.

Situaţia de la Bacău nu este singulară.

Împărţirea salariaţilor folosind criterii arbitrare şi subiective, pentru a obţine o clasificare neoficială şi ascunsă, reprezintă cel mai adesea o parte din strategia câştigării sau menţinerii puterii decizionale sau executive.

Învăţământul superior este cangrenat de mai multe forme de manifestare a abuzului aleşilor în funcţii de conducere. Motivaţia acţiunii dumneavoastră identifică carenţe vechi ale sistemului de învăţământ: organizarea activităţii didactice, lipsa dezbaterii, modificarea ilegală a planurilor de învăţământ, dezinformare prin raportări fictive sau incomplete. La acestea se adaugă încălcarea drepturilor salariaţilor în privinţa salarizării, informării, transparenţei manageriale şi a răspunsului la petiţii transmise angajatorului, a aplicării prevederilor legale şi a regulamentelor interne.

Sunt fenomene cu care ne confruntăm constant în activitatea sindicală desfăşurată în interesul salariaţilor din domeniul învăţământului superior şi al cercetării ştiinţifice.

Considerăm că protestul dumneavoastră este justificat în faţa faptelor pe care le-aţi declarat şi asumat în presă. Forma de protest extremă semnalează faptul că organizaţia sindicală din care faceţi parte a tolerat în mod nejustificat atmosfera viciată a locului de muncă din instituţia de învăţământ superior în care vă desfăşuraţi activitatea.

SUNTEM SIGURI că soluţionarea favorabilă a situaţiei în care vă aflaţi va avea ecouri şi în alte instituţii de învăţământ din ţară, acolo unde alţi conducători ai universităţilor comit abuzuri încă necunoscute. Acest caz a fost transmis şi altor reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale din ţară.

Federaţia Hermes va mediatiza cazul dumneavoastră pe toată durata desfăşurării protestului.

 

Cu respect pentru activitatea sindicală,

Preşedinte

Popescu Mugurel

Noutati

Intrevedere cu primul ministru

Published by:

Nr. Înreg. 29 din 9 august 2017

      La solicitarea Federației Hermes Primul Ministru al României, dl. Mihai Tudose, a acordat o întrevedere conducerii Federaţiei. Întâlnirea a avut loc marţi 8 august începând cu ora 10.50 la Palatul Victoria. La întrevedere au participat:

 • Dl. Mihai Tudose, Primul Ministru al României;
 • Lucian Puiu Georgescu, Ministrul cercetării şi inovării
 • Şerban Valeca, consilier de stat, fost ministru al cercetării și inovării
 • Ioana Petrea, consilier de stat

și

 • Mugurel Popescu, Preşedinte Federaţia Hermes
 • George Epurescu, vicepreşedinte Cercetare Ştiinţifică, Federaţia Hermes

 

În cursul întrevederii au fost discuții pe două paliere, cel general al cercetării științifice și cel special de la nivelul unuia dintre institutele naționale de cercetare-dezvoltare – INFLPR Măgurele

 • prevederile Actului Adiţional numărul 10 încheiat între M.C.I. şi U.E.F.I.S.C.D.I. din 20 martie 2017 care prevede (art. 3 şi art.4) eliminarea evaluatorilor străini din competiţiile desfăşurate pentru atribuirea proiectelor de cercetare;
 • aspecte cu caracter general şi particular legate de utilizarea creditelor de angajament de către I.N.C.D.;
 • aprecieri asupra organizării şi desfăşurării competiţiei 2017 lansată prin O.M. 439 din 11.07.2017;
 • faptul că ordinele de ministru nu pot fi consultate pentru că nu sunt afişate de ministerul de resort şi nici nu sunt publicate în Monitorul Oficial;
 • lipsa unei Comisii de Dialog Social constituită la nivelul M.C.I.: după ultima organizare a ministerelor, în structura actualului Guvern se separă activitatea de învăţământ de cea de cercetare;
 • situaţia tensionată existentă la I.N.F.L.P.R. – Măgurele între salariaţi şi conducerea institutului, cauzele care contribuie la o atmosferă de lucru nepotrivită, întârzierea plăţii drepturilor salariale, lipsa unui C.C.M. care să reglemeteze relaţiile de muncă. În opinia sindicatelor această situație este întreținută de oficialii din M.C.I.

          Discuţiile s-au finalizat cu următoarele concluzii şi măsuri:

 • A fost remarcată lipsa dialogului social la nivelui M.C.I., situaţiile nedorite existente în domeniul cercetării fiind o consecinţă a şi lipsei dialogului;
 • Primul Ministru a cerut Ministrului cercetării și inovării să publice pe site-ul M.C.I. toate ordinele de ministru emise de la începutul anului pentru a fi cunoscute tuturor celor interesaţi;
 • În ceea ce priveste necesitatea evaluării proiectelor cu participarea cercetătorilor straini, adică, abrogarea prevederilor art 3 și 4 din Actul Adițional 10/2017 dintre ăntreC.I şi U.E.F.I.S.C.D.I. nu s-a convenit asupra unei soluții, această cauză se va soluţiona în instanţă;
 • S-a comunicat faptul că salariile nu pot face obiectul creditelor de angajament;
 • Federaţia Hermes s-a obligat ca în şapte zile să transmită un document în care să fie prezentate primele zece propuneri destinate îmbunătăţirii activităţii de cercetare;
 • Primul Ministru a dispus un control la I.N.F.L.P.R. pentru a fi informat direct asupra stării de fapt existente în cadrul institutului;
 • Primul Ministru a solicitat D-lui Lucian Puiu Georgescu, Ministrul cercetării şi inovării să organizeze cât mai curând o întâlnire la I.N.F.L.P.R. cu participarea conducerii INFLPR și a reprezentanţilor Sindicatului Radiaţia. Întâlnirea va avea drept obiectiv stabilirea respectării de către directorul general INFLPR a plății drepturilor salariale cuvenite cercetătorilor pentru participarea în proiectele de cercetare câştigate prin competitiție și adoptarea măsurilor care se impun în caz de nerespectare a legislației în domeniu.