Noutati

Declaratie

D E C L A R A Ţ I E – MANIFEST

Federaţia Sindicală Hermes a luat ființă ca rezultat al dorinței comune a Sindicatelor fondatoare de a depăși criza morală în care se află mișcarea sindicală din România, inexistența structurilor sindicale democratice la nivelul sectorului de activitate învățământ superior-cercetare științifică, pentru a reconstrui sindicalismul din temelii. Societatea românească a cunoscut în ultimii ani momente de frământări majore, însă mișcarea sindicală așa cum o cunoaștem a eșuat în îndeplinirea atribuțiilor sale, nu a ținut pasul cu oamenii și, de multe ori, a fraternizat ilogic cu angajatorii, cu guvernanții afectând grav credibilitatea mișcării sindicale.

Învăţământul și cercetarea sunt domenii de activitate de o importanţă covârşitoare pentru societatea românească și sunt declarate priorități naționale de reprezentanţii structurilor guvernamentale sau ai formaţiunilor politice. Cu toate acestea, aici întâlnim fenomenele cele mai îngrijorătoare: plagiatul, vânzarea de diplome, vanzarea de titluri academice. Aceste afaceri se desfășoară cu complicitatea politicului, a multor cadre universitare și cercetatori, dar și a unor lideri sindicali. Incompetența managerială din institute de cercetare și universități a fost și este sprijinită politic de un bloc al funcționarilor corupți din minister pe care nu îl clinteste nimeni, nici miniștri, nici secretari de stat și se pare nici justiția. Asanarea morală a sectorului de activitate învățământ superior-cercetare științifică reprezintă obiectivul major al eforturilor noastre.Hermes

Considerăm că drepturile salariaţilor nu pot fi apărate de reprezentanţi nelegitimi care urmăresc interese proprii sau de grup folosind funcţiile sindicale pe care le ocupă. Acest tip de reprezentanţi nu vor să cunoască problemele reale ale sistemului educaţional și ale cercetării, pentru că în ceea ce îi priveşte cel două domenii sunt convenabile în forma actuală. Propaganda sindicală nu poate ţine locul acţiunilor sindicale la nesfârşit. Constatăm o contribuţie nejustificată a acestor sindicalişti în sprijinirea aparatului guvernamental care se dovedeşte neputincios în redactarea normelor metodologice pentru legi care au fost propuse şi avizate în Parlament. Rezultatul este unul dureros, se pierd drepturi salariale, zile de concediu, condițiile de muncă se deteriorează, iar nepotismul și slugărnicia devin reguli care generează şi întreţin atmosfera instaurată cu forţa în instituţii.

Conştienţi de carenţele mişcării ne-am propus să construim o structură sindicală nouă, de tip federativ, pe baza unor principii simple, funcţionale şi eficiente pentru apărarea drepturilor sindicaliștilor. Căutăm dialogul coerent şi consecvent, acceptăm critica constructivă drept liant al mişcării sindicale şi garantul succesului acesteia.

Federaţia Hermes recunoaşte şi promovează egalitatea deplină a membrilor săi în privinţa drepturilor şi obligaţiilor aşa cum sunt prevăzute în Statutul său. Se obligă să asigure o transparenţă totală în privinţa documentelor interne faţă de membrii săi indiferent de natura sau conţinutul acestora pentru ca activitatea sindicală să poată fi cunoscută în cele mai mici detalii. Dorim alături de noi acele Sindicate care nu au trădat principiile luptei sindicale și vom sprijini înființarea unor noi sindicate care să onoreze idealurile sindicalismului autentic.

Va așteptăm alături de noi!