Noutati

Modificati urgent legea dialogului social

Către Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social

În atenţia Ministrului, dl Gabriel Petrea

În atenţia Sectretarului de stat, dl Marius Sepi

07.02.2017

Federaţia Sindicală HERMES din învăţământul superior şi cercetarea ştiinţifică, înfiinţată în 2016, luând act de prevederile programului de guvernare la capitolul dialog social, analizând greutăţile cu care se confruntă sindicatele componente, propune următoarele modificări ale legii 62/2011:

  1. Modificarea şi clarificarea noţiunii de reprezentativitate a sindicatului din unitate, în sensul stabilirii procentului de reprezentativitate la 30% din numărul salariaţilor cu funcţie de bază şi normă întreagă din unitate, în mod similar cu reprezentativitatea introdusă de Legea Referendumului şi constatată constituţională, adica 30% din numărul persoanelor cu drept de vot.
  2. Constatarea reprezentativităţii la nivel de unitate să fie făcută prin certificat emis de Inspectoratul Teritorial de Muncă, conform înregistrărilor din REVISAL şi declaraţie a reprezentantului sindicatului cu privire la numărul de membri.
  3. Obligativitatea reţinerii cotizaţiei sindicale pe statul de salarii, fără o reînnoire anuală a listelor de semnături, pentru reducerea birocraţiei şi ca bază de verificare a numărului de sindicalişti pentru reprezentativitate.
  4. Protecţia sporită a liderilor sindicali (persoane alese în organismul de conducere al sindicatului din unitate) doi ani după încetarea mandatului.
  5. Modificarea art. 28 prin acordarea calităţii procesuale active sindicatului, în apărarea drepturilor generale ale sindicaliştilor, fără individualizarea persoanelor pentru care se declanşează acţiunea, fapt care, acum, duce la presiuni asupra sindicaliştilor din partea angajatorului.
  6. Stabilirea prin lege a unui număr de 40 de ore de activitate sindicală pe lună, fără afectarea drepturilor salariale acolo unde liderii nu sunt scoşi din producţie.
  7. Stabilirea prin lege a obligativităţii reprezentării sindicale cu drepturi depline în comisiile de concurs pentru ocuparea oricărei funcţii, în comisiile de disciplină, etică şi în comisiile de anchetă internă.

 

Toate aceste propuneri sunt fundamentate temeinic şi ancorate în realitatea de astăzi din sectorul nostru de activitate.

Sindicatele componente au dus o activitate sindicală susţinută şi, în urma acestei experienţe directe, solicităm luarea în considerare a acestor propuneri şi invitarea Federaţiei la activităţile de redactare a propunerii de modificare a Legii 62/2011.